Kalendar Hijrah

Program ini bertujuan untuk memaparkan kalendar hijrah dan masihi.  Pengguna boleh memilih untuk memaparkan kalendar hijrah atau masihi.
 
Skrin Utama

 
Download Program Kalendar Hijrah
Pilihan 1 Pilihan 2 
hijri.zip (785Kb)  hijri1.zip (99Kb)
Mengandungi 2 file hijri.exe dan msvbvm50.dll. Extract file hijrii.exe kedalam mana-mana direktori dan msvbvm50.dll ke dalam  direktori windows\system. Kemudian run program hijri.exe  Pastikan file msvbvm50.dll ada di dalam direktori windows\system. Jika tiada sila download di sini.