Kunci Bestari

Program ini bertujuan untuk melindungi komputer dari digunakan oleh orang lain tanpa kebenaran. Ini akan menjamin keselamatan fail-fail peribadi anda dari dibaca oleh orang lain. Program ini perlu diletakkan pada menu startup, untuk memastikan ia dilaksanakan setiap kali anda membuka komputer. Komputer tidak boleh digunakan selagi kata laluan yang betul tidak dimasukkan.
 
Komputer telah dikunci Menukar katalaluan baru

 
Program di dalam system tray

 
Download Program Kunci Bestari
Pilihan 1 Pilihan 2 
kunci.zip (707Kb)  kunci1.zip (21Kb)
Mengandungi 2 file kunci.exe dan msvbvm50.dll. Extract file kunci.exe kedalam mana-mana direktori dan msvbvm50.dll ke dalam  direktori windows\system. Kemudian run program kunci.exe  Pastikan file msvbvm50.dll ada di dalam direktori windows\system. Jika tiada sila download di sini.